Кредитна картка Unexbank

Послуга
Тариф
   
Оформлення картки
Безкоштовно
Пільговий період
до 62 днів
Мінімальне щомісячне погашення
усі нараховані проценти, штрафи та пені за попередні періоди (у разі виникнення) і 0% обов’язкова частка погашення тіла заборгованост
Комісія за зняття готівки
4,5% + 5 грн
Дата погашення місячного платежу
до 25 числа кожного місяця
Мобільний банкінг
Так
Кешбек
до 25%

У разі порушення строків погашення заборгованості за Кредитною лінією, Банк має право нараховувати (застосовувати) штрафні санкції в розмірі, в строки та порядку, які визначені Публічна пропозиція АТ «ЮНЕКС БАНК» на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб та Тарифами, а також вчиняти інші дії, передбачені Договором.

Штраф за порушення строку оплати обов’язкового щомісячного платежу за кожен факт прострочення платежу у розмірі 0,1% мінімум 100 грн. за кожне порушення, якщо інше не передбачено законодавством.

За невиконання або неналежне виконання зобов’язань Сторонами за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.